A kategórialeírás csak a központi felhívással együtt értelmezendő.

Kategórialeírás: Ebben kategóriában legfeljebb 5 oldalas dolgozatokat (borító, melléklet és szakirodalom-jegyzék ezen felül értendő) várunk, melyek témájukban kötődnek megyénkhez. A megyéhez való kötődés figyelembevétele mellett a téma szabadon választható. A feldolgozás lehet helytörténeti, természeti, gazdasági, néprajzi, művészettörténeti stb. szempontú. Ily módon a tanuló a dolgozat keretei között foglalkozhat például egyéni sorssal, kis közösséggel, egy település, tájegység bemutatásával, vagy akár műalkotásokkal, helyi jelenségekkel, egy település értékeivel, stb.
Lényeges, hogy a dolgozat egyéni kutatómunkát is tartalmazzon a kérdéshez nélkülözhetetlen szakirodalom ismeretén túl. A zsűri az önálló gondolatokat és értelmezéseket fogja elsősorban keresni a munkákban.

Az iskola által kijelölt kapcsolattartó maximum kettő nevezést rögzíthet egy diák nevére (tehát ha másik Egyéb kategóriában is érdekelt a diák, akkor figyelni kell erre, ugyanis a rendszer nem fogja engedni a továbblépést, amennyiben kettőnél többször beírja az adatait), és figyelni kell arra is, hogy egy iskolából ebben a kategóriában maximum 15 nevezés lehetséges. Mindenképpen egyeztessen mindenki az iskolai kapcsolattartóval, hogy ez ne a nevezéskor derüljön ki!

 

Formai követelmény:

A leadásra szánt dolgozatokat PDF formátumban kérjük feltölteni a jelentkezési felületre.

A beadandó dolgozatokhoz borítólap innen tölthető le.

 

A pályamunkákat papíron is kérjük eljuttatni a Szervezők részére  – borítólappal együtt – a következő címre: Fehérvári Programszervező Kft., 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

A borítékra kérjük ráírni: Fejér Megyei Diáknapok 2018. – Honismeret kategória

A dolgozatok borítólapján (letölthető a diáknapok honlapjáról) kérjük feltüntetni a tanuló nevét, címét, iskoláját és a dolgozat címét.

A dolgozat legfeljebb 5 oldalas lehet, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5 soros sortávval. A melléklet (fotók, grafikonok, ábrák stb.) és a kötelező szakirodalom-jegyzék nem számít a terjedelembe, de kérjük folyamatosan oldalszámozni.

Intézményenként több pályamunkát fogadunk el, de kérjük az iskolákat, hogy beküldés előtt ők is győződjenek meg az anyag minőségéről és legyenek a diákok segítségére a javítások elvégzésében. Egy dolgozat egy nevezésnek számít, minden dolgozat után meg kell fizetni a nevezési díjat.

A legjobb munkák felkerülnek a rendezvény honlapjára, melyhez a benyújtással egy időben a pályázók hozzájárulnak.

 

Benyújtási határidő:

– postára adás és feltöltés dátuma: 2018. március 19., hétfő

– online feltöltés határideje: 2018. március 19., hétfő

– személyesen:

Székesfehérváron: 2018. március 20–21., kedd–szerda 8–17 óra között a Művészetek Háza titkárságán.

Dunaújvárosban: 2018. március 21., szerda 8–16 óra között a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola titkárságán.

 

Szakmai konzultáció időpontja: 2018. április 14., szombat 14.00–16.00 óra

Helyszín: Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, 203-as terem (Dózsa György út 15/A)

 

A versenyszabályzat alapján a zsűritagok eredményeket nem közölnek. Minden eredményt 2018. április 14., szombat 17 órától teszünk nyilvánossá folyamatosan az információs központban, valamint a rendezvény honlapján, a www.diaknapok.hu, illetve a www.facebook.com/diaknapok oldalon.

Minden kedves jelentkezőt szeretettel várunk a Diáknapok valamennyi kategóriája közönségének soraiba 2018. április 13-án és április 14-én (péntek-szombat) a megadott helyszíneken és 2018. április 15-én, vasárnap 14 órakor a Gálán (Bartók Kamaraszínház).